El Europa-Parlamentet er et organ i Den Europæiske Union valgt ved direkte valg og med lovgivnings-, tilsyns- og budgetansvar. Det består af 705 MEP'er og ledes af Roberta Metsola, medlem af Det Europæiske Folkepartis Gruppe. 

Det er det lovgivende organ og vælges direkte af EU's vælgere hvert femte år. Det seneste valg blev afholdt i maj 2019 og De næste bliver den 9. juni 2024. Disse er de største tværnationale valg i verden, hvis stedfortrædere De er grupperet efter politiske tilhørsforhold, ikke efter nationaliteter.

Efter valget stemmer Parlamentet om valget af det nye formandskab for Europa-Kommissionen - Den Europæiske Unions udøvende organ - og godkendelsen af ​​hele holdet af kommissærer. Strasbourg er det officielle sæde for Europa-Parlamentet, men de fleste af de parlamentariske udvalgs aktiviteter finder sted i Bruxelles.

Folketinget har tyve kommissioner og tre underudvalg, som hver især beskæftiger sig med et bestemt politisk område. Udvalgene behandler forslag til lovgivning, og det er i plenarmøderne, at lovgivningen godkendes. Det Plenarmøde Det er tidspunktet, hvor alle deputerede mødes til den endelige afstemning om den foreslåede lovgivning.

Europa-Parlamentets funktioner

Parlamentet varetager tre hovedfunktioner. Først og fremmest har den lovgivende beføjelser da den godkender EU-lovgivning sammen med Rådet for Den Europæiske Union baseret på forslag fra Europa-Kommissionen. Den træffer også afgørelse om internationale aftaler og gennemgår blandt andet Kommissionens arbejdsprogram. 

Optræder også tilsynsbeføjelser som i den demokratiske kontrol af alle EU-institutioner. Blandt sine opgaver er det at vælge formanden for Kommissionen, godkende forvaltningen af ​​budgettet, behandle borgernes andragender og udføre undersøgelser. Du kan også diskutere pengepolitik med Den Europæiske Centralbank. 

Endelig har Parlamentet budgetbeføjelser da den fastlægger EU-budgettet sammen med Rådet og godkender Den Europæiske Unions flerårige finansielle ramme.