Amyotrofisk lateral sklerose (ALS), også kendt som Lou Gehrig, Det er en alvorlig, fremadskridende neurologisk sygdom, der påvirker nerveceller (neuroner) i hjernen og rygmarven.

Introduktion til amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

La Amyotrofisk lateral sklerose (HUN) repræsenterer en væsentlig udfordring inden for neurodegenerative sygdomme. Denne tilstand angriber centralnervesystemet, hvilket fører til progressiv degeneration af motoriske neuroner i hjernebarken, hjernestammen og rygmarven. Denne patologi manifesteres hovedsageligt af muskelsvaghed, der udvikler sig til lammelse, der påvirker forskellige kropsregioner.

Kliniske karakteristika og demografi

ALS er karakteriseret ved neurodegeneration og muskelatrofi som følge af tab af motoriske neuroner. Symptomerne varierer meget, fra muskelsvaghed, problemer med tale og synke til åndedrætssvaghed. Derudover viser en procentdel af patienterne tegn på frontotemporal demens og kognitiv svækkelse.

For det meste rammer voksne mellem 50-70 år, HUN Det har en forekomst på 1-2 tilfælde per 100.000 indbyggere om året. I Spanien anslås det, at der er omkring 4.000 patienter, hvor størstedelen af ​​tilfældene optræder sporadisk, selvom 5-10 % er familiære.

Forventet levetid og prævalens

Den forventede levetid for patienter med HUN Det er i gennemsnit 3 til 5 år. Denne sygdom har en prævalens på 3,5 tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Fremgangsmåde og mål for behandlingen

I øjeblikket er der ingen kur mod HUN, som sætter fokus på at yde pleje, der forbedrer livskvaliteten. Sundhedsmålene fokuserer på:

  • Reduktion af diagnostisk forsinkelse: At diagnosticere ALS tidligt er afgørende for at administrere passende pleje og reducere lidelsen forbundet med usikkerhed.
  • Behandling af tværfaglige teams: Det er afgørende, at ALS-patienter modtager pleje fra specialiserede teams i samarbejde med sundhedsressourcer tæt på patientens hjem, koordineret af sagsbehandlingen.
  • Forbedring af socialhjælp: I betragtning af sygdommens hurtige progression er det vigtigt at yde tilstrækkelig og rettidig støtte, især i betragtning af, at mange patienter er i den arbejdsdygtige alder.

Kollektivt engagement

Ledelsen af HUN Det kræver en fælles indsats fra sundhedsprofessionelle, administratorer, ledere og samfundet generelt. Det fælles mål er at sikre de nødvendige ressourcer og en effektiv organisation for pleje og behandling af patienter med HUN.

La HUN Det er en ødelæggende sygdom med en betydelig indvirkning på patienter og deres familier. Gennem en omfattende og koordineret tilgang, fokuseret på tidlig diagnose, tværfaglig behandling og passende social støtte, kan vi væsentligt forbedre livskvaliteten for dem, der er ramt af denne sygdom.