El UDFORDRINGen Særordning for selvstændige, er et af systemerne i Social sikring i Spanien, specielt designet til personer, der udfører en selvstændig aktivitet eller er selvstændige. Denne ordning omfatter individuelle iværksættere, liberale fagfolk og i nogle tilfælde forretningspartnere.

De vigtigste egenskaber ved UDFORDRING lyd:

  1. Socialsikringsbidrag: Selvstændige arbejdere skal bidrage månedligt til socialsikring. Bidragsgrundlaget og det skyldige honorar vælges inden for fastsatte grænser, som kan variere afhængigt af arbejdstagerens alder og situation.
  2. Dækning: RETA tilbyder dækning for pensioner, midlertidig og permanent invaliditet, død og overlevelse samt sundhedsydelser. Det kan også omfatte dækning for arbejdsulykker og erhvervssygdomme, selvom dette er valgfrit.
  3. Pensioner: Selvstændige erhvervsdrivende har ret til alderspension, så længe de har opfyldt minimumsbidragskravene.
  4. Fast sats: Der er incitamenter såsom den "faste sats" for nye selvstændige, som reducerer socialsikringsbidraget i løbet af de første måneder eller år med aktivitet.
  5. Skattemæssige forpligtelser: Ud over sociale bidrag skal selvstændige erhvervsdrivende overholde skatteforpligtelser, herunder betaling af personlig indkomstskat og i nogle tilfælde moms.

El UDFORDRING Det er vigtigt at garantere rettigheder og social beskyttelse for selvstændige i Spanien. Det er vigtigt, at selvstændige er velinformerede om deres forpligtelser og rettigheder inden for denne ordning.