Minimumsinterprofessionel løn (SMI) i Spanien er det minimumsbeløb, som en arbejdstager skal modtage for deres daglige, månedlige eller årlige arbejde. Denne løn fastsættes af regeringen og revideres med jævne mellemrum under hensyntagen til faktorer som leveomkostninger, den generelle økonomiske situation og forbrugerprisindekset.

SMI garanterer, at arbejdstagere modtager et rimeligt og tilstrækkeligt vederlag til at dække deres og deres families basale behov. Desuden spiller det en vigtig rolle i at mindske ulighed og arbejdsfattigdom. Dens værdi varierer fra år til år, og der kan nogle gange være yderligere opdateringer inden for samme år som svar på særlige økonomiske forhold.