• Initiativet, forsvaret af den andalusiske stedfortræder Erik Domínguez i parlamentet, går videre med positive stemmer fra alle grupper undtagen Vox
• "Det er en historisk milepæl, der reagerer på et krav fra sektoren selv og vil hjælpe med at bekæmpe arbejdsløshed"
Det Andalusiske Folkeparti har gennemført et ikke-lovligt forslag (PNL) om at inkludere det andalusiske råd for socialkandidater i det andalusiske råd for arbejdsforhold (GARL), et "påstand fra gruppen selv i mange år", som parlamentarikeren har forsvaret populære Erik Domínguez i Kommissionen for beskæftigelse, uddannelse og selvstændig virksomhed i det andalusiske parlament.
"Det er en historisk milepæl, fordi det ikke blev forstået, at CARL, det kollegiale referenceorgan i arbejdsforhold, ikke omfattede den vigtigste og mest repræsentative gruppe af denne sektor, såsom socialkandidater."
Af denne grund har Domínguez fejret, at Ciudadanos, PSOE og Adelante Andalucía har stemt for initiativet fra Popular Group, mens de beklager afstemningen imod Vox.
"Med dette initiativ opnås social retfærdighed med dem, der har et meget vigtigt job med hensyn til beskæftigelse, social sikring, mægling og voldgift, blandt andre funktioner", så deres optagelse i CARL "vil resultere i borgerskabet som helhed og vil være med til at bekæmpe arbejdsløsheden i Andalusien”.
Sådan har den populære parlamentariker overført det til repræsentanterne for Andalusian Council of Labour Relations, som blev modtaget i parlamentet under debatten om denne NLP, som "har været meget taknemmelige."