• Satser på, at der i denne lovgiver er flydende og dialog mellem degrupper, fordi "det er det, der får de bedste forslag til at blomstre"


Præsidenten for det andalusiske PP, Juanma Moreno, har beskrives i dag som en historisk dag, samtidig med at den har gjort det bekræftet, at det har påvirket, at tiden er inde til, at der skal være en politisk forandring, en kursændring og et regeringsskifte og at lave i Andalusien andre politikker med andre politikere og med andre stilarter anderledes, noget der ifølge hvad han sagde "er begyndt med konstituering af ltil parlamentets præsidium i dag."
Moreno har udtrykt sin tilfredshed med den forandring, der er sket i Præsidiet og lykønskede den nye formand for det andalusiske parlament asikre, at det er et grundlæggende valg for forandring politiker i de kommende uger. .
I denne forstand har han tilkendegivet, at han håber, at det i denne lovgivende forsamling cBegyndende er der flydende mellem grupperne, lytning og dialog, fordi det har understregede, at "det er det, der får de bedste forslag til at blomstre".
«Kun ved at lytte kan man lære og lære kan dele til så foreslå, og det er, hvad vi vil fremme fra den andalusiske PP ».
Den populære andalusiske leder har hævdet, at hans parti fra i dag fortsætter med at forhandle med resten af ​​kræfterne og frem for alt med dem, der er en del af forandringsblokken og understregede, at de vil gøre det med sindsro, ærligt og tænker på den generelle interesse for andalusiere og Det spanske.