Specifikke planer for mennesker med handicap refererer til programmer, projekter og handlinger designet til at sikre, at mennesker med handicap har lige adgang til muligheder og ressourcer på forskellige områder af livet. Disse planer søger at anerkende og reagere på de unikke behov hos mennesker med handicap og fremme deres fulde deltagelse og inklusion i samfundet.

Disse planer kan omhandle forskellige områder, såsom: Uddannelse, sundhed, beskæftigelse, tilgængelighed, bolig, social deltagelse, beskyttelse og rettigheder, støtte til familier, teknologi og bevidsthed. Disse planer skal udvikles sammen med mennesker med handicap, da de er hovedeksperter i deres egne behov og skal være hovedpersoner i at træffe beslutninger, der berører dem.

Specifik plan for bestyrelsen for andalusiske kvinder med handicap

Andalusiens regering har lanceret et ambitiøst program rettet mod de 280.000 andalusiske kvinder, der lever med et handicap. Disse kvinder og unge mennesker står over for et udfordrende skæringspunkt af barrierer og oplever diskrimination ikke kun på grund af deres køn, men også på grund af deres fysiske eller sensoriske tilstand. Det væsentlige mål med dette banebrydende projekt er at garantere total inklusion og give reelle muligheder til denne del af samfundet, som desværre ofte forbliver i skyggen.

Ministeriet for Social Inklusion, Familier og Ligestilling har stået i spidsen for oprettelsen af ​​«Strategisk plan for kvinder med handicap 2024-27«. Dette vigtige initiativ er blevet støttet og ratificeret af Regeringsrådet og søger frem for alt, at disse kvinder fuldt ud kan integrere sig i samfundet. Der søges et miljø, hvor de kan udøve alle deres rettigheder, herunder seksuelle, reproduktive og moderlige rettigheder, uden at møde fordomme eller skadelige kulturelle konstruktioner. Vigtigheden af ​​at adressere og reducere virkningen af ​​den digitale kløft på denne gruppe er også blevet fremhævet.

En vigtig note at fremhæve er den øgede risiko, som disse kvinder står over for i sammenhænge med kønsvold i deres forhold. Handicap tilføjer i disse tilfælde en ekstra dimension af sårbarhed, hvilket gør en specialiseret og følsom tilgang afgørende for dets beskyttelse og støtte.

Beretning fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Rapporten fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg belyser situationen for kvinder med handicap på området EU. Ifølge 2019-statistikker leveret af Ligestillingsministeriet har 20.7 % af kvinder med et anerkendt handicap oplevet fysisk og seksuel vold af deres partner, hvilket er en markant højere procentdel end de 13.8 %, der er registreret blandt kvinder uden handicap.

Stigmatisering og vold forværrer disse kvinders tavshed, hvilket gør dem mindre tilbøjelige til at søge hjælp sammenlignet med deres ikke-handicappede modparter. De befinder sig i et skæringspunkt mellem diskrimination, hvor deres køn og handicapstatus ofte nægter dem lige muligheder.

Det er et bekymrende faktum, at disse kvinder støder på barrierer, der forhindrer dem i fuldt ud at udøve deres rettigheder. I det autonome samfund af AndalusienFor eksempel, hvor mennesker med handicap udgør 6.8 % af befolkningen, er omkring 50 % kvinder, hvilket svarer til omkring 280,000 kvinder med handicap.

Kvinder med handicap, en meget sårbar gruppe

Problemet med kønsbetinget vold forværres for denne gruppe, hvilket understreger, at det haster med en specialiseret tilgang. Disse kvinder er almindeligvis marginaliseret på væsentlige områder som uddannelse, beskæftigelse, og deres stemme i den offentlige og politiske sfære er begrænset. De er ofte frataget autoriteten til at træffe beslutninger vedrørende deres liv og deres seksuelle og reproduktive rettigheder.

Derudover skelnes der mellem variationer inden for denne gruppe. Fysisk handicap er det mest almindelige, efterfulgt af kombinationer af intellektuelle og sensoriske handicap.

På trods af nogle fremskridt står kvinder med handicap fortsat over for store udfordringer: diskrimination, uddannelses- og arbejdsudelukkelse og begrænset adgang til væsentlige tjenester, såsom gynækologisk pleje.

I lyset af dette panorama søger den nyligt foreslåede plan at adressere disse særlige forhold ved at foreslå konkrete strategier til at øge disse kvinders autonomi og ligestilling i forskellige facetter af det sociale liv.

Fuld opbakning fra alle foreninger til planen for kvinder med handicap

Den indledende oversigt over den omfattende handlingsplan for kvinder med handicap i Andalusien 2024-2027 er udarbejdet i alliance med Andalusisk Kvindeinstitut og har fået værdifulde råd fra Andalusian Institute of Public Administration (IAAP). Denne strategi vil integrere samarbejdet mellem forskellige ministerier relateret til dens mål, foruden deltagelse af enheder, institutter og fagfolk, der er bevandret i køns- og handicapspørgsmål.

En af de mest fremtrædende stemmer i denne proces er Rocio Perez, der varetager næstformand i Sammenslutningen af ​​Foreninger af Kvinder med handicap i Andalusien (FAMDISA) og præsiderer over Andalucía Inclusiva, som er en del af Den spanske sammenslutning af mennesker med fysiske og organiske handicap (COCEMFE). For Rocío er støtten til denne plan «dybt opmuntrende og vigtigt«, og er overbevist om, at det vil placere Andalusien i front med hensyn til beskyttelsen af ​​denne gruppe.

Masser af arbejde at gøre

Der er dog betydelige udfordringer på vejen mod fuld inklusion af disse kvinder og unge. Rocío Pérez fremhæver den utilstrækkelige synlighed og anerkendelse af deres omstændigheder, og føler sig ofte henvist og dårligt stillet. De er fanget i sammenløbet af forskelsbehandling baseret på deres køn og tilstand, hvilket udmønter sig i større barrierer for beskæftigelse, uddannelse, høje arbejdsløshedsrater og en voksende forekomst af kønsmæssig vold og misbrug. Derudover står de over for en høj risiko for at falde i fattigdom og støder på større forhindringer for at overkomme komplicerede situationer.

Rocío Pérez fremhæver det presserende behov for at yde støtte tilpasset deres behov, så de kan opfylde deres forhåbninger og husker, at et avanceret samfund ikke har råd til at efterlade nogen borger på sidelinjen.

Den omfattende handlingsplan for kvinder med handicap vil tilbyde en udtømmende analyse af disse kvinders virkelighed i Andalusien og vil foreslå specifikke taktikker og handlinger for deres velvære. Ligeledes vil der blive oprettet en ledelses- og teknisk gruppe til at overvåge implementeringen. Designfasen vil involvere indgriben fra flere agenter og vil lægge vægt på at fremme støttesystemer og proaktive initiativer på nøgleområder som arbejde, tidlig indsats og moderskab.

Rapport fra det audiovisuelle råd i Andalusien

Andalusiens tilsynsmyndighed for audiovisuelt indhold har fremlagt en rapport om afspejling af handicap i reklameområdet i 2021, der påpeger, at ugunstige stereotyper ikke opretholdes på trods af dens minimale repræsentation i reklamer.

Ud af i alt 4,506 spots, der blev sendt 195,393 gange på andalusiske regionale stationer (Canal Sur TV, Andalucía TV og Hogar Cine), omfattede kun 37 annoncer personer med handicap, hvilket svarer til 0.82 % af det samlede antal. Men i mere end halvdelen af ​​de reklamekategorier, der promoverer varer og tjenester på tv, herunder hjem, miljø, uddannelse, medier, sundhed, tøj og rengøringsmidler, er handicap ikke-eksisterende.

Det skal bemærkes, at den hyppighed, hvormed handicap fremstilles i reklamer i løbet af 2021, ikke stemmer overens med befolkningsprocenten af ​​handicappede i det autonome samfund Andalusien. En positiv observation fra rapporten er, at der i modsætning til tidligere analyser ikke blev opdaget reklamer, der udbredte et stereotypt synspunkt. Alle steder, der inkluderer personer med handicap, projicerer et integreret, proaktivt og selvstændigt billede af denne del af samfundet.

Projektet fremmet af Ministeriet for Inklusion og Ligestilling i alliance med Andalusian Women's Institute (IAM) er tværfagligt og kræver deltagelse af alle ministerier, som er i stand til at bidrage med initiativer og midler. Samtidig vil foreningerne fremlægge deres anbefalinger med håb om, at de vil blive taget til efterretning og analyseret ud fra en økonomisk tilgang.