Den andalusiske regering annoncerer en investering på 557 millioner euro i 2024 i konstruktion og renovering af sundhedsinfrastruktur inden for Budgetter for Junta de Andalucía 2024.

Stærkt engagement fra bestyrelsens regering i sundhedsinfrastrukturer

Denne plan repræsenterer en markant stigning på 334 % i sammenligning med 2018 og en 32% mere end i 2023. Sundheds- og forbrugerministeren, Catherine Garcia, har understreget vigtigheden af ​​dette projekt for at forbedre sundhedssystemet i Andalusien.

Derudover stiger sundhedsbudgettet for 2024 til 14.246 millioner euro, hvilket er 3 % mere end året før og 45 % mere i forhold til 2018. Denne stigning afspejles også i udgifterne pr. indbygger, som vil nå 1.695,96 euro, 526 euro mere end for fem år siden. García fremhæver, at næsten en tredjedel af Andalusiens samlede budget vil blive allokeret til sundhed, hvilket når 7,5 % af det regionale BNP.

Prioriteret fokus på primær pleje

Den andalusiske regerings tilgang fokuserer ikke kun på fysisk infrastruktur, men også på at styrke primærplejen, som vil modtage 36 % af budgettet for Andalusisk sundhedsvæsen (SAS), det vil sige 4.976 millioner euro. Denne budgetforhøjelse er i overensstemmelse med Pagt for Primærpleje, som foreslår minimum 25 % af SAS-budgettet for Primær.

Investeringer i personale vil også opleve en stigning, med et budget på 6.776 millioner euro for 2024, hvilket repræsenterer 47,7 % af det samlede budget og en stigning på 3 % i forhold til 2023. García understreger, at dette budget vil gøre det muligt at konsolidere strukturen nuværende og udføre foranstaltninger, der er aftalt i de sektorspecifikke og tekniske tabeller.

Derudover er der planlagt en investering på 128 millioner euro til kontinuitet i pleje, 66 % mere end i 2018, og 10 millioner euro til selvkoncerter, som repræsenterer en stigning på mere end 700 % i forhold til 2018. Disse investeringer forventes at bidrage til at reducere ventelister og forbedre responsen på den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser.

Endelig bekræfter minister García, at denne økonomiske indsats er afgørende for fortsat at forbedre sundheden for andalusiske borgere, og understreger, at investeringerne er allokeret til specifikke foranstaltninger for at tilpasse sundhedspleje og ressourcer til hver situation og patient. Med disse handlinger søger den andalusiske regering at styrke sit engagement i et system med Folkesundhed mere effektiv og tilgængelig for alle.