Valgene til Europa-Parlamentet eller Europa-Parlamentet vil blive afholdt i Spanien den 9. juni 2024 (dato afventer bekræftelse af regeringen ved kongelig anordning). Minimumsalder for valgret er 18 år. Spanske statsborgere, der er bosat i Spanien eller i udlandet, samt statsborgere fra andre EU-lande, der er bosat i Spanien, kan stemme i dem.

Hvad er de europæiske valg

Valgene til Europa-Parlamentet, også kendt som europæiske valg, er den proces, hvorved borgere i EU's medlemsstater vælger de stedfortrædere, der skal repræsentere deres interesser i Europa-Parlamentet. Disse valg afholdes hvert femte år og er en af ​​de største transnationale demokratiske øvelser i verden. Her er nogle nøglepunkter om dette valg:

  1. Demokratisk Repræsentation: Medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'er) er direkte valgt af EU-borgere, hvilket giver dem et demokratisk mandat til at repræsentere borgernes interesser i EU-beslutninger.
  2. Afstemningsproces: Afstemningsmetode og valgsystemer kan variere fra land til land inden for EU, men de følger alle visse fælles principper, såsom forholdstalsvalg.
  3. Europa-Parlamentets betydning: Denne institution spiller en afgørende rolle i EU-lovgivningen og arbejder sammen med Rådet for Den Europæiske Union om at godkende, ændre eller afvise love foreslået af Europa-Kommissionen. Det spiller også en vigtig rolle i EU-budgettet og i spørgsmål som international handel, miljøregulering og forbrugerrettigheder.
  4. Borgerdeltagelse: Europa-Parlamentets valg er en mulighed for EU-borgere til at påvirke politisk retning og beslutninger, der påvirker hele unionen. Deltagelse i disse valg har varieret over tid og er et emne af interesse for politiske analytikere og EU-institutioner.
  5. Politiske grupper: MEP'er går generelt sammen i transnationale politiske grupper, der repræsenterer forskellige politiske spektrum og ideologier, hvilket afspejler den politiske mangfoldighed i Den Europæiske Union.
  6. Indvirkning på national politik og EU-politik: Valg til Europa-Parlamentet kan også have en væsentlig indflydelse på medlemsstaternes nationale politik såvel som på den generelle retning for EU's politik.

Kort sagt er valg til Europa-Parlamentet en væsentlig komponent i styringen af ​​EU, der giver borgerne mulighed for direkte at påvirke beslutningstagningen på europæisk plan.

Hvordan stemmer EU-borgere bosat i Spanien

En demonstration af viljen til i Spanien at udøve retten til aktiv valgret ved valget til Europa-Parlamentet.

Hvordan tilgås det?

Du kan få adgang ved at bevise din identitet som europæisk bosiddende ved hjælp af CTT-koden, hvis du har modtaget et brev, der indeholder denne kode. Hvis du allerede har Cl@ve, kan du også bruge proceduren: "Demonstration af villighed til at udøve EU-borgeres ret til aktive valg i Spanien"

Hvis du ikke har Cl@ve og ikke har modtaget CTT-koden med posten, skal du downloade ansøgningsskemaet i PDF-format på hjemmesiden  hovedkvarter.ine.gob.es  og følg deres instruktioner, kendt som DFA-modellen.

Frist for at anmode om det

For at udøve stemmeretten i Spanien ved valg til Europa-Parlamentet skal den europæiske borger have tilkendegivet sin vilje på forhånd inden den næstsidste hverdag i den tredje måned forud for udskrivelsen af ​​hvert valg.

Henvisningslinks