Συλλαλητήριο κατά της αμνηστίας. 12 Νοεμβρίου στην Ουέλβα. Πλήρης στην Plaza de la Constitución