Η Λαϊκή Κοινοβουλευτική Ομάδα ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση τον διορισμό νέων εκπροσώπων εκπροσώπων του χώρου στο κοινοβούλιο της Ανδαλουσίας.

Μετά από αυτές τις αλλαγές, ο Arancha Martín θα είναι εκπρόσωπος Τύπου για το Περιβάλλον. Patricia Navarro, εκπρόσωπος για τα παιδιά. Antonio Saldaña, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου· Juan Bueno, εκπρόσωπος του Fomento. και Félix Romero, εκπρόσωπος του R+D+i.