Προϋπολογισμός της Χούντας της Ανδαλουσίας 2024. Μη χρηματοοικονομικά έσοδα