Προϋπολογισμοί της Χούντας της Ανδαλουσίας 2024. Μη χρηματοοικονομικές δαπάνες