Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή οι Ευρωεκλογές θα διεξαχθούν στην Ισπανία στις 9 Ιουνίου 2024 (ημερομηνία που εκκρεμεί επιβεβαίωση από την κυβέρνηση με βασιλικό διάταγμα). Η ελάχιστη ηλικία ψήφου είναι τα 18 έτη. Σε αυτά μπορούν να ψηφίσουν Ισπανοί πολίτες που διαμένουν στην Ισπανία ή στο εξωτερικό, καθώς και πολίτες άλλων χωρών της ΕΕ που διαμένουν στην Ισπανία.

Τι είναι οι ευρωεκλογές

Οι εκλογές για να Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωστός και ως ευρωπαϊκές εκλογές, είναι η διαδικασία με την οποία οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εκλέγουν τους βουλευτές που θα εκπροσωπήσουν τα συμφέροντά τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτές οι εκλογές διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια και αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες διακρατικές δημοκρατικές ασκήσεις στον κόσμο. Ακολουθούν ορισμένα βασικά σημεία για αυτές τις εκλογές:

  1. Δημοκρατική Εκπροσώπηση: Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές) εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες της ΕΕ, δίνοντάς τους δημοκρατική εντολή να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των πολιτών στις αποφάσεις της ΕΕ.
  2. Διαδικασία ψηφοφορίας: Η μέθοδος ψηφοφορίας και τα εκλογικά συστήματα μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα εντός της ΕΕ, αλλά όλα ακολουθούν ορισμένες κοινές αρχές, όπως η αναλογική εκπροσώπηση.
  3. Σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Αυτό το όργανο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη νομοθεσία της ΕΕ, συνεργαζόμενος με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη νόμων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στον προϋπολογισμό της ΕΕ και σε θέματα όπως το διεθνές εμπόριο, η περιβαλλοντική ρύθμιση και τα δικαιώματα των καταναλωτών.
  4. Συμμετοχή πολιτών: Οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι μια ευκαιρία για τους πολίτες της ΕΕ να επηρεάσουν την πολιτική κατεύθυνση και τις αποφάσεις που επηρεάζουν ολόκληρη την Ένωση. Η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές διέφερε με την πάροδο του χρόνου, αποτελώντας θέμα ενδιαφέροντος για πολιτικούς αναλυτές και θεσμικά όργανα της ΕΕ.
  5. Πολιτικές ομάδες: Οι ευρωβουλευτές ενώνονται γενικά σε διεθνικές πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούν διαφορετικά πολιτικά φάσματα και ιδεολογίες, αντανακλώντας την πολιτική πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  6. Αντίκτυπος στην Εθνική και την Ε.Ε: Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν επίσης να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εθνική πολιτική των κρατών μελών, καθώς και στη γενική κατεύθυνση της πολιτικής της ΕΕ.

Εν ολίγοις, οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας έναν μηχανισμό στους πολίτες να επηρεάζουν άμεσα τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πώς ψηφίζουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ισπανία

Γίνεται επίδειξη της βούλησης για άσκηση στην Ισπανία του δικαιώματος ενεργού ψηφοφορίας στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πώς γίνεται η πρόσβαση;

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση αποδεικνύοντας την ταυτότητά σας ως κάτοικος Ευρώπης χρησιμοποιώντας τον κωδικό CTT, εάν έχετε λάβει μια επιστολή που περιλαμβάνει αυτόν τον κωδικό. Εάν έχετε ήδη Cl@ve, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία: "Επίδειξη προθυμίας να ασκήσει στην Ισπανία το δικαίωμα της ενεργού ψηφοφορίας των πολιτών της ΕΕ"

Εάν δεν έχετε Cl@ve και δεν έχετε λάβει τον κωδικό CTT μέσω ταχυδρομείου, πρέπει να κατεβάσετε την αίτηση σε μορφή PDF στον ιστότοπο  έδρας.ine.gob.es  και ακολουθήστε τις οδηγίες τους, γνωστές ως μοντέλο DFA.

Προθεσμία για να το ζητήσετε

Για να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου στην Ισπανία στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ευρωπαίος πολίτης πρέπει να έχει εκφράσει εκ των προτέρων τη βούλησή του, πριν από την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα που προηγείται της προκήρυξης κάθε εκλογής.

Σύνδεσμοι παραπομπής