Η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ανακοινώνει επένδυση 557 εκατομμυρίων ευρώ το 2024, στην κατασκευή και ανακαίνιση υποδομών υγείας, στο πλαίσιο του Προϋπολογισμοί της Χούντας της Ανδαλουσίας 2024.

Ισχυρή δέσμευση της Κυβέρνησης του ΔΣ στις υποδομές υγείας

Αυτό το σχέδιο αντιπροσωπεύει α σημαντική αύξηση 334% σε σύγκριση με 2018 και ένα 32% περισσότερο από ό, τι το 2023. Ο Υπουργός Υγείας και Καταναλωτή, Κατρίν Γκαρσία, τόνισε τη σημασία αυτού του έργου για τη βελτίωση του συστήματος υγείας στην Ανδαλουσία.

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός για την υγεία για το 2024 ανέρχεται στα 14.246 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3% περισσότερο από το προηγούμενο έτος και 45% περισσότερο σε σύγκριση με το 2018. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζεται και στις δαπάνες ανά κάτοικο, οι οποίες θα φτάσει τα 1.695,96 ευρώ, 526 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Ο Γκαρθία υπογραμμίζει ότι σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της Ανδαλουσίας θα διατεθεί για την υγεία, φτάνοντας το 7,5% του περιφερειακού ΑΕΠ.

Προτεραιότητα εστίασης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

Η προσέγγιση της κυβέρνησης της Ανδαλουσίας δεν εστιάζει μόνο στη φυσική υποδομή, αλλά και στην ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, η οποία θα λάβει το 36% του προϋπολογισμού του Υπηρεσία Υγείας της Ανδαλουσίας (ΣΑΣ), δηλαδή 4.976 εκατ. ευρώ. Αυτή η αύξηση του προϋπολογισμού είναι σύμφωνη με την Σύμφωνο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα, η οποία προτείνει τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού της SAS για την Πρωτοβάθμια.

Αύξηση θα παρουσιάσουν και οι επενδύσεις στο προσωπικό, με προϋπολογισμό 6.776 εκατ. ευρώ για το 2024, που αντιπροσωπεύει το 47,7% του συνολικού προϋπολογισμού και αύξηση 3% σε σύγκριση με το 2023. Ο García τονίζει ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα επιτρέψει την ενοποίηση της δομής τρέχουσα και να εκτελεί μέτρα που έχουν συμφωνηθεί στους τομεακούς και τεχνικούς πίνακες.

Επιπλέον, σχεδιάζεται επένδυση 128 εκατ. ευρώ για τη συνέχεια της περίθαλψης, 66% περισσότερο από το 2018, και 10 εκατ. ευρώ για αυτοσυναυλίες, που αντιπροσωπεύει α αύξηση άνω του 700% σε σύγκριση με το 2018. Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των λιστών αναμονής και στη βελτίωση της ανταπόκρισης στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας.

Τέλος, ο υπουργός García επιβεβαιώνει ότι αυτή η οικονομική προσπάθεια είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της βελτίωσης της υγείας των πολιτών της Ανδαλουσίας και τονίζει ότι οι επενδύσεις διατίθενται σε συγκεκριμένα μέτρα για την προσαρμογή της υγειονομικής περίθαλψης και των πόρων σε κάθε κατάσταση και ασθενή. Με αυτές τις ενέργειες, η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας επιδιώκει να ενισχύσει τη δέσμευσή της σε ένα σύστημα δημόσια υγεία πιο αποτελεσματική και προσβάσιμη σε όλους.