Η οικονομία των Ανδαλουσία έχει γνωρίσει θετική ανάκαμψη στη δημιουργία επιχειρήσεων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τον Αύγουστο του 2023, ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων εταιρειών Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ανδαλουσία έφτασε τις 240.810, παρουσιάζοντας μείωση 0,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά αύξηση 0,9% (που ισοδυναμεί με 2.109 εταιρείες) σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από Ινστιτούτο Στατιστικής και Χαρτογραφίας της Ανδαλουσίας (IECA) και βασίζονται στα Στατιστικά Εταιρειών Εγγεγραμμένων στην Κοινωνική Ασφάλιση (Emiss), των οποίων οι αναφορές δημιουργούνται μηνιαία από τον Μάιο του 2020.

Ανάλυση κατά Επαρχίες και Τομείς

Σε επαρχιακούς όρους, η Μάλαγα έχει επιδείξει μεγάλο επιχειρηματικό δυναμισμό, σημειώνοντας την υψηλότερη ανάπτυξη, σχετική και απόλυτη, με αύξηση 1,6% και 900 νέες εταιρείες. Αντίθετα, η Κόρδοβα παρουσίασε τη χαμηλότερη ανάπτυξη, με αύξηση 0,3% που αντιστοιχεί σε 69 εταιρείες.

Η απασχόληση έχει επίσης αυξηθεί, με τη Μάλαγα και πάλι να πρωτοπορεί. Η επαρχία έχει σημειώσει αύξηση 4,5%, που μεταφράζεται σε 22.115 νέους εργαζόμενους.

Όσον αφορά το μέγεθος της εταιρείας, οι μεγάλες εταιρείες (αυτές με 250 ή περισσότερους εργαζομένους) σημείωσαν τη μεγαλύτερη σχετική ανάπτυξη της τάξης του 7,8%. Αλλά σε απόλυτους αριθμούς, οι μεσαίες εταιρείες (έξι έως εννέα εργαζόμενοι) ηγήθηκαν της επέκτασης με 716 νέες εταιρείες. Αντίθετα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (με έναν ή δύο εργαζόμενους) έχουν βιώσει μια μικρή συρρίκνωση.

Δημιουργία Επιχειρήσεων: Τομείς που ακμάζουν

Το τομεακό πανόραμα παρουσίασε επίσης ενδιαφέρουσες παραλλαγές. Οι τομείς των Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων, της Προμήθειας Ενέργειας και των Διοικητικών Δραστηριοτήτων έχουν γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, κλάδοι όπως οι Υπεράκτιες Δραστηριότητες, ο εγχώριος τομέας και οι Εξορυκτικές Βιομηχανίες παρουσίασαν μειώσεις.

Από νομική άποψη, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης κυριάρχησαν στην επέκταση με ανάπτυξη 2,5%. Εν τω μεταξύ, οι Ανώνυμες Εταιρείες παρουσίασαν μείωση 2,2%.

Αυτά τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν μια περιφερειακή οικονομία σε κίνηση, με σαφείς τάσεις και ευκαιρίες σε διάφορους τομείς και περιοχές. Τα στοιχεία έχουν εξαχθεί από μια συγκεκριμένη εκμετάλλευση της Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία καλύπτει διάφορους τομείς και καθεστώτα. Αυτές οι εκθέσεις είναι απαραίτητες για την καθοδήγηση των στρατηγικών αποφάσεων τόσο των επιχειρηματιών όσο και των πολιτικών. Η επιχειρηματική υγεία της Ανδαλουσίας φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη και αυτοί οι αριθμοί αποτελούν απόδειξη για τις δυνατότητες ανάπτυξής της.