• Ο πρόεδρος του ανδαλουσιανού PP απαιτεί από τον Díaz να συμμορφωθεί με τα μέτρα που εγκρίθηκαν στη Βουλή το 2015

• ζητεί την άμεση ενσωμάτωση του συστήματος παρακολούθησης «flash» στη δημόσια υγεία της Ανδαλουσίας

• Το PP υπογραμμίζει την έλλειψη μονάδων παραπομπής στα νοσοκομεία της Ανδαλουσίας και την άνιση φροντίδα για τους ασθενείς στην Ανδαλουσία

Ο πρόεδρος του ανδαλουσιανού PP, Juanma Moreno, είχε σήμερα το πρωί συνάντηση με εκπροσώπους της Ανδαλουσιανής Ομοσπονδίας Διαβητικών στην οποία ανέλυσαν τις παραβιάσεις της κυβέρνησης της Ανδαλουσίας και όπου υποσχέθηκε να μεταφέρει τα αιτήματα των Ανδαλουσιανών διαβητικών στο Κοινοβούλιο. Αξιοσημείωτο μεταξύ αυτών είναι η απαίτηση να ενσωματωθεί το σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης «flash» στη δημόσια υγεία της Ανδαλουσίας, το οποίο βελτιώνει την ποιότητα ζωής και τον έλεγχο αυτών των ασθενών.

Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άνθρωποι διαγιγνώσκονται με διαβήτη στην κοινότητα. Οι διαβητικοί σύλλογοι πραγματοποιούν εκστρατεία συλλογής υπογραφών που θα στείλουν στην κυβέρνηση της Ανδαλουσίας για να απαιτήσουν την ενσωμάτωση αυτού του συστήματος στη SAS.

Η αναπληρώτρια γραμματέας της Ανδαλουσιανής PP Welfare Society, Ana Mestre, και η εκπρόσωπος του PP Health στο Κοινοβούλιο, Catalina García, υπενθύμισαν ότι η Susana Díaz δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα που εγκρίθηκαν στο Κοινοβούλιο το 2015, που περιλαμβάνονται σε μια πρωτοβουλία προς την πρόταση του Λαϊκού Κόμματος.

Εξέφρασαν τη λύπη τους για την «έλλειψη προσοχής» και τις ελλείψεις στη διαχείριση, που προκαλούν, υπενθύμισαν, «διακρίσεις» μεταξύ ασθενών από διαφορετικές επαρχίες και νοσοκομεία, όπου η υγειονομική περίθαλψη για τους διαβητικούς είναι άνιση. Υπό αυτή την έννοια, ζήτησαν μονάδες αναφοράς σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της Ανδαλουσίας.

«Εάν η κυβέρνηση συμμορφωνόταν με τα μέτρα που έχουν εγκριθεί στη Βουλή, οι ακρωτηριασμοί θα είχαν ήδη αποφευχθεί», ανέφεραν. Οι ακρωτηριασμοί για ασθενείς με «διαβητικό πόδι» παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πριν από 20 χρόνια στην Ανδαλουσία.

Απαίτησαν «εκσυγχρονισμό» στην υγειονομική περίθαλψη για τους ασθενείς και τόνισαν ότι εάν η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας συμμορφωνόταν με τα εγκεκριμένα, η ομάδα των διαβητικών «θα είχε ήδη ξεπεράσει την ανάγκη να κάνει τέτοιες βασικές απαιτήσεις».

Επιπλέον, επεσήμαναν τη δέσμευση του Λαϊκού Κόμματος στους ασθενείς με διαβήτη, όπως φαίνεται από πρόσφατη πρόταση που καταχωρήθηκε στη Γερουσία για αποφυγή διακρίσεων εις βάρος αυτών των ασθενών στην πρόσβαση σε θέσεις εργασίας στη δημόσια διοίκηση, κάτι που προκαλεί «αναταραχή» στην ομάδα. Πέντε εκατομμύρια άνθρωποι διαγιγνώσκονται με διαβήτη στην Ισπανία.

Από την πλευρά του, ο Antonio de la Cuesta, επιστημονικός σύμβουλος της Ανδαλουσιανής Ομοσπονδίας Διαβητικών, υπενθύμισε την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τον διαβήτη της Ανδαλουσίας που εγκρίθηκε το 2007, του οποίου το επίπεδο συμμόρφωσης φτάνει μόνο το 5%. Μετέφερε τους ισχυρισμούς των ασθενών με διαβήτη σε ό,τι αφορά τους πόρους, την προώθηση της αγωγής υγείας και τις μονάδες φροντίδας που περιθάλπουν ασθενείς από αναπόσπαστη σκοπιά στα δημόσια νοσοκομεία της Ανδαλουσίας.