[vc_row][vc_column][vc_column_text]An Márta 8 Déantar ceiliúradh air Lá Idirnáisiúnta na mBan, dáta suntasach a leagann béim ar éachtaí agus ar dhúshláin na mban i réimsí éagsúla den saol, lena n-áirítear cúrsaí sóisialta, eacnamaíocha, cultúrtha agus polaitiúla. Feidhmíonn an lá seo freisin mar mheabhrúchán ar an gcomhrac leanúnach ar son an chomhionannais inscne agus ar chumhachtú ban ar fud an domhain.

Bunús agus Stair Lá Idirnáisiúnta na mBan

An smaoineamh ar "Lá Idirnáisiúnta na mBan» a bunaíodh go luath san 1909ú haois, i measc na tionsclaíochta agus an fhairsingiú eacnamaíoch as a dtáinig agóidí i gcoinne coinníollacha oibre. I 28, reáchtáladh an chéad cheiliúradh náisiúnta Lá na mBan sna Stáit Aontaithe an 1908 Feabhra, arna eagrú ag Páirtí Sóisialach Mheiriceá in ómós do stailc oibrithe éadaigh XNUMX i Nua-Eabhrac.

Bliain ina dhiaidh sin (1910), ag Comhdháil Idirnáisiúnta na mBan Sóisialach i gCóbanhávan, mhol Clara Zetkin smaoineamh ar Lá Idirnáisiúnta na mBan chun cearta comhionanna agus vótáil ban a chur chun cinn. D’fhormheas breis agus 100 bean ó 17 dtír d’aon toil an togra. Ar an 19 Márta, 1911, ceiliúradh an chéad Lá Idirnáisiúnta na mBan i roinnt tíortha Eorpacha, le níos mó ná milliún duine ag freastal ar slógaí.

Rinneadh Lá Idirnáisiúnta na mBan a cheiliúradh ar an 8 Márta sa bhliain 1975, nuair a ghlac an Chomhairle go hoifigiúil é Naciones Unidas (NA), an dáta seo a chomhdhlúthú san fhéilire idirnáisiúnta.

Siombalachas 8 Márta

Is lá siombalach é 8 Márta a léiríonn streachailtí stairiúla agus dul chun cinn comhaimseartha araon sa tóir ar chomhionannas inscne agus chumhachtú na mban. Cuimhnítear leis an dáta ar na héachtaí a rinneadh agus ar na dúshláin atá fós ann sa chomhrac ar son chearta na mban agus an chomhionannais inscne ar fud an domhain. Ina theannta sin, tá stair spéisiúil agus siombalach ag an dáta seo ina leagfaimid béim ar 2 imeacht an-suntasacha: .

  • 1917: Bhain brí speisialta leis an dáta 8 Márta mar gheall ar imeachtaí sa Rúis. An bhliain sin, ar 8 Márta (23 Feabhra i bhféilire Julian, a bhí in úsáid sa Rúis ag an am), chuaigh mná St Petersburg ar stailc thar "Arán agus Síocháin«, mar agóid i gcoinne an Chéad Chogadh Domhanda, ganntanas bia agus an réimeas tsarist. Meastar go bhfuil an t-imeacht seo ríthábhachtach i stair pholaitiúil na Rúise agus sa ghluaiseacht feimineach, mar ceithre lá ina dhiaidh sin, scoir an tsar, agus thug an rialtas sealadach ceart vótála do mhná.
  • 1921: Ag Comhdháil Idirnáisiúnta na mBan Cumannach i Moscó, socraíodh an 8 Márta a ghlacadh mar lá oifigiúil Lá Idirnáisiúnta na mBan, in ómós do stailc na mban sa Rúis. Rinneadh an t-athrú seo chun tábhacht na n-imeachtaí sa Rúis agus an tionchar a bhí acu ar an gcomhrac domhanda ar son chearta na mban agus an chomhionannais inscne a chomóradh.

Téamaí agus ceiliúradh comhaimseartha

  • Téamaí bliantúla: Gach bliain, bíonn téama ar leith ag Lá Idirnáisiúnta na mBan a léiríonn saincheisteanna reatha agus éachtaí sa troid ar son an chomhionannais inscne.
  • Imeachtaí agus gníomhaíochtaí: Ar fud an domhain, eagraítear imeachtaí lena n-áirítear taispeántais, comhdhálacha, plé, taispeántais agus tionscadail ealaíne chun aird a tharraingt ar shaincheisteanna a bhaineann le cearta na mban.
  • Fócas ar éagsúlacht agus cuimsiú: Úsáidtear an lá freisin chun aird a tharraingt ar éagsúlacht i measc na mban agus chun aghaidh a thabhairt ar na bealaí iolracha a mbíonn tionchar ag neamhionannais inscne ar ghrúpaí éagsúla ban.

dúshláin agus éachtaí

  • Dul chun cinn maidir le cearta agus ionadaíocht: Tá dul chun cinn suntasach déanta i réimsí mar chearta vótála, comhionannas san ionad oibre, agus ionadaíocht i bpoist cheannaireachta.
  • Dúshláin leanúnacha: In ainneoin an dul chun cinn seo, tá dúshláin iomadúla le sárú i gcónaí ag mná, amhail an bhearna pá inscne, foréigean inscne, easpa rochtana ar oideachas agus sláinte, agus tearcionadaíocht i bpoist chumhachta.
  • Gluaiseachtaí domhanda: Tá feiceálacht idirnáisiúnta bainte amach ag gluaiseachtaí ar nós #MeToo agus #TimesUp, ag leagan béime ar an gcomhrac in aghaidh an chiapadh gnéis agus an idirdhealaithe.

Tionchar agus brí Lá Idirnáisiúnta na mBan

  • Feasacht dhomhandal: Feidhmíonn Lá Idirnáisiúnta na mBan mar ardán domhanda chun feasacht a ardú ar shaincheisteanna inscne agus chun tacaíocht agus acmhainní a shlógadh chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin.
  • Aontacht agus dlúthpháirtíocht: Cothaíonn an lá seo freisin aontacht agus dlúthpháirtíocht i measc na mban ar fud an domhain, beag beann ar a gcultúr, a mbunús eitneach nó a stádas socheacnamaíoch.

Is mó i bhfad Lá Idirnáisiúnta na mBan ná dáta chun gnóthachtálacha na mban a cheiliúradh; Is glao chun gnímh é leanúint ar aghaidh ag obair i dtreo sochaí níos cothroime agus níos cothroime. Cuireann an lá seo i gcuimhne dúinn a thábhachtaí atá an troid leanúnach ar son an chomhionannais inscne agus cumhachtú na mban agus na gcailíní uile ar fud an domhain.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]