Budsjetter for Junta de Andalucía 2024. Budsjettprioriteringer.