Rally mot amnesti. 12. november i Almería. Fullt på Plaza de la Constitución