Rally mot amnesti. 12. november i alle hovedstedene i Andalusia. Datoer