Rally mot amnesti. 12. november i Cádiz. Fullt på Plaza de España