Rally mot amnesti. 12. november i Sevilla. Fullt på Plaza San Francisco