[vc_row][vc_column][vc_column_text]I denne oppføringen på nettstedet vårt skal vi forklare hva Andalusisk helsetjeneste (SAS) og ulike aspekter knyttet til denne helsetjenesten, den som betjener flest mennesker i Spania.[/vc_column_text][vc_column_text]

[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_column_text]

Hva er SAS

Den andalusiske helsetjenesten (SAS) er enheten som har ansvaret for å administrere folkehelse i det autonome samfunnet Andalusia, Spania. Den ble opprettet i 1986 og er knyttet til Helse- og forbruksdepartementet av Junta de Andalucía. Dens riktige funksjon er en av prioriteringene til Juanma Moreno, styrets president.

SAS er ansvarlig for å garantere Gratis offentlig helsehjelp for den andalusiske befolkningen, både i primærhelsetjenesten og spesialisert omsorg. Den har et bredt nettverk av helsesentre, sykehus, nødetater og andre helsetjenester i hele samfunnet. I tillegg til helsevesenet har SAS også funksjoner innen planlegging, koordinering og evaluering av helsetjenester, samt i opplæring av helsepersonell.

Den andalusiske helsetjenesten (SAS) er en av de største og mest komplekse helsetjenestene i Spania og er blant de best verdsatt av innbyggerne når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet til helsetjenester. Nedenfor er noen aspekter eller data der SAS skiller seg ut sammenlignet med andre autonomier.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hvordan kontakte den andalusiske helsetjenesten

SAS tilbyr følgende kommunikasjonskanaler for å kontakte og innhente informasjon:

[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_column_text]

Vekst i investeringene i den andalusiske helsetjenesten

Den andalusiske regjeringen ledet av Juanma Moreno oger den som har investert mest i soffentlig rede av historien. De største utgiftene kom i 2023 med nesten 14.000 4.000 millioner euro, 2018 XNUMX millioner mer enn i XNUMX.

Dette ble forklart av helseminister Catalina García i februar i fjor ][vc_column][vc_column_text].

Helsedekning for den andalusiske befolkningen

SAS garanterer gratis offentlig helsehjelp til mer enn 8 millioner innbyggere, som representerer rundt 17 % av den spanske befolkningen. Det er en av de største helsetjenestene i Spania og har et bredt nettverk av helsesentre, sykehus og andre helsetjenester i hele samfunnet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column] [vc_column_text]

Ventetider ved den andalusiske helsetjenesten

SAS er en av de regionale helsetjenestene som har lavest ventetid på kirurgiske inngrep og diagnostiske tester, ifølge data fra Helsedepartementet. Generelt er ventetidene i Andalusia lavere enn landsgjennomsnittet [/VC_COLUMN_TEXT] [VC_RAW_HTML] MJBZCMMLM1QLMJDODHRWCYUZQSUYRIUYRN0DY1LCGRHDGEUZXMLMKZLBWJLZCUYRJRINTVHNJANGMITLWMJMJNJMJNJMJNJMXXMJNJMJNJMJNJMJNJMJNJMXLJN YYRJQ00MCUYNYUYMHN1EWXL JTNEJTI05D4LKDGGGLM1ELMJAXMDALMJULM0ILMJBTAW3TAGVPZ5H04JTNBJTIWDUWCHGLM4ILMJBVDMVYZMXVDYUZQSUYMGHPZGRLBIUZQIUYMGYNEYMGYNEYMGYNEYMG NY MHNJCM4SBGLUZYUZRUYN4VJTI1JTIWAGVPZ0H3JTNEJTI2ndUWJTI0JTNFJTNDJTJGAWZYW0LJTNF [/VC_RAW_HTML] [/VC_COLUMN] [/VC_ROW] [VC_row] [VC_row] [colum_columnVC]_C_colccolumnVCn] [vcColvcumn]

helseteknologi

SAS er i forkant når det gjelder bruk av helseteknologier for å forbedre pasientbehandlingen. For eksempel begynte SAS i 2020 å bruke telemedisin bredt for å redusere tilstedeværelsen av pasienter i helsesentre og forhindre spredning av COVID-19.

[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_column_text]

Helse svarer, SAS-appen

Det primære medisinske omsorgssystemet i Andalusia tilbyr mobilapplikasjonen Helse reagerer å forbedre pasientenes tilgjengelighet til medisinske tjenester. Salud Responde-applikasjonen lar pasienter be om medisinske avtaler, konsultere sin sykehistorie og motta informasjon om helsen deres.

Siden lanseringen i 2017 har appen blitt lastet ned mer enn 2,5 millioner ganger og mer enn 23 millioner medisinske konsultasjoner har blitt registrert, data fra 2022. I 2020, under COVID-19-pandemien, antall konsultasjoner medisinske tjenester gjennom applikasjonen økt med 150 %, noe som viser dens betydning for levering av medisinske tjenester under helsekrisen.

Primæromsorgssystemet i Andalusia har forbedret tilgjengeligheten betydelig takket være mobilapplikasjonen, som har muliggjort raskere og mer effektiv medisinsk behandling. Applikasjonen har også forbedret koordineringen mellom ulike medisinske fagpersoner og har muliggjort bedre styring av helseressursene.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Opplæring og faglig utvikling

SAS har et omfattende opplærings- og faglig utviklingsprogram for helsearbeidere, som bidrar til kontinuerlig forbedring av kvaliteten på helsevesenet. I tillegg, Andalusia er en av regionene som utgjør flest leger og sykepleiere hvert år.

[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_column_text]

Innbyggerdeltagelse i SAS

SAS oppfordrer innbyggere til deltakelse i folkehelseledelsen gjennom ulike kanaler, som helseråd, tilfredshetsundersøkelser og nettbaserte plattformer. Dette lar brukere av helsetjenester uttrykke sine behov og forslag for å forbedre helsevesenet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Andalusisk folkehelseskole

Andalusian School of Public Health er en enhet knyttet til departementet for helse og forbruk. Det ble opprettet i 1985 av Junta de Andalucía som et offentlig selskap, med hele grunnkapitalen. Målet er å integrere tilnærmingene til folkehelse og ledelse gjennom undervisning, rådgivning og forskningsprosjekter, og å generere ny kunnskap for å spre den blant medlemmer av helseorganisasjoner. Dens viktigste klienter i det andalusiske autonome samfunnet er departementet for helse og forbruk og den andalusiske helsetjenesten.

Andalusian School of Public Health er internasjonalt anerkjent, og er et samarbeidssenter for Verdens helseorganisasjon og Pan American Health Organization, og medlem av de viktigste internasjonale sammenslutningene av skoler for folkehelse og helseledelse i Europa og Latin-Amerika. Deres bidrag finner du i hvem biblioteket. Siden 1988 har det vært en avtale med Universitetet i Granada der det anerkjenner master- og ekspertkursene som undervises av EASP[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] som sine egne.

lenker

Lenker av interesse knyttet til den andalusiske helsetjenesten:

[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_column_text]

Siste nytt om SAS

SAS gir grønt lys i Andalusia til mer enn 35.700 XNUMX kontrakter for å dekke toalettferier om sommeren. Junta de Andalucía har aktivert sommerplanen i den andalusiske helsetjenesten (SAS) for å lette dekningen av sommerferiene til helsepersonell. Mer enn 35.700 22 kontrakter er tenkt for de kommende månedene, hvorav noen vil vare til slutten av året, med spesifikk forsterkning i kystområder. | 06-2023-XNUMX: 20minutos.es.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]