Lanseringen av den andalusiske nanosatellitten «Sølvsmed» markerer en milepæl innen teknologisk innovasjon og presisjonslandbruk. Dette prosjektet, ledet av departementet for landbruk, vann, fiskeri og bygdeutvikling i Andalusia, i samarbeid med enheter som f.eks. Andalusisk jordbruks- og fiskeriforvaltningsbyrå (Agapa), LifeWatch ERIC og CeiA3, representerer et betydelig fremskritt i anvendelsen av banebrytende teknologi innen landbruk og fiske.

Den andalusiske nanosatellitten er allerede i bane

Satellitten, som ble skutt opp fra rombasen Vandenberg i USA, er allerede i bane i en høyde av 560 kilometer, og fullfører en revolusjon over Andalusia annenhver dag.

Denne prestasjonen ble observert elektronisk av landbruksministeren, Carmen Crespo, gjennom SpaceX-plattformen, og fremhevet dens betydning for digitalisering og modernisering av landbruks- og fiskesektorene.

«Sølvsmed» er en del av Smart Food Life Watch Eric-programmet og utmerker seg for å være det første prosjektet i Andalusia innen nanosatellitter. Hovedfunksjonen er å ta detaljerte bilder ved hjelp av et toppmoderne multispektralkamera og overføre data i sanntid.

Dette tillater synkronisering med informasjonen hentet fra jordbaserte og flytende sensorer, ved bruk av avanserte teknologier som Internet of Things (e-IoT).

Landbruk 5.0

Nanosatellitten er ikke bare et fremskritt innen landbruks- og fiskeriovervåking og analyse, men det er også et skritt mot full implementering av landbruk 5.0.

Det representerer en betydelig investering i digitaliseringen av landsbygda og havet i Andalusia, med et budsjett på nesten 5 millioner euro, og dens virkning forventes å være merkbar i beslutningstaking, planlegging og fremme av nye innovasjoner i disse sektorene.

Med sitt kontrollsenter plassert i Matalascañas sanddynepark, Huelva, nanosatellitten «Sølvsmed» står som et symbol på fremskritt og en modell for fremtidige teknologiske utviklingstiltak innen landbruk og fiske, peker mot et mer avansert Andalusia og forberedt på fremtidens utfordringer.