Valgene til Europaparlamentet eller europeiske valg vil bli holdt i Spania 9. juni 2024 (dato i påvente av bekreftelse fra regjeringen ved kongelig resolusjon). Minste stemmerettsalder er 18 år. Spanske statsborgere bosatt i Spania eller i utlandet, samt statsborgere fra andre EU-land bosatt i Spania, kan stemme i dem.

Hva er Europavalget

Valgene til Europaparlamentet, også kjent som europeiske valg, er prosessen der borgere av medlemslandene i Den europeiske union (EU) velger varamedlemmer som skal representere deres interesser i Europaparlamentet. Disse valgene holdes hvert femte år og er en av de største transnasjonale demokratiske øvelsene i verden. Her er noen hovedpunkter om dette valget:

  1. Demokratisk representasjon: Medlemmer av Europaparlamentet (MEPs) velges direkte av EU-borgere, og gir dem et demokratisk mandat til å representere borgernes interesser i EU-beslutninger.
  2. Stemmeprosess: Stemmemetode og valgsystemer kan variere fra land til land innenfor EU, men alle følger visse felles prinsipper, som proporsjonal representasjon.
  3. Viktigheten av Europaparlamentet: Denne institusjonen spiller en avgjørende rolle i EU-lovgivningen, og jobber sammen med Rådet for Den europeiske union for å godkjenne, endre eller avvise lover foreslått av EU-kommisjonen. Den spiller også en viktig rolle i EU-budsjettet og i spørsmål som internasjonal handel, miljøregulering og forbrukerrettigheter.
  4. Innbyggermedvirkning: Europavalg er en mulighet for EU-borgere til å påvirke politisk retning og beslutninger som berører hele unionen. Deltakelse i disse valgene har variert over tid, og er et tema av interesse for politiske analytikere og EU-institusjoner.
  5. Politiske grupper: MEP-medlemmer går generelt sammen i transnasjonale politiske grupper som representerer ulike politiske spekter og ideologier, som gjenspeiler det politiske mangfoldet i EU.
  6. Innvirkning på nasjonal og EU-politikk: Valg til Europaparlamentet kan også ha en betydelig innvirkning på medlemslandenes nasjonale politikk, så vel som på den generelle retningen for EUs politikk.

Kort sagt, valg til Europaparlamentet er en viktig komponent i styringen av EU, og gir en mekanisme for innbyggerne til å direkte påvirke beslutningstaking på europeisk nivå.

Hvordan stemmer EU-borgere bosatt i Spania

En demonstrasjon av viljen til å utøve i Spania retten til aktiv stemmerett ved valget til Europaparlamentet er gjort.

Hvordan får man tilgang til det?

Du kan få tilgang ved å bevise din identitet som europeisk bosatt ved å bruke CTT-koden, hvis du har mottatt et brev som inneholder denne koden. Hvis du allerede har Cl@ve, kan du også bruke prosedyren: "Demonstrasjon av vilje til å utøve i Spania retten til aktiv stemmerett for EU-borgere"

Dersom du ikke har Cl@ve og ikke har mottatt CTT-koden i posten, må du laste ned søknadsskjemaet i PDF-format på nettsiden  hovedkvarter.ine.gob.es  og følg instruksjonene deres, kjent som DFA-modellen.

Frist for å be om det

For å utøve stemmeretten i Spania ved valg til Europaparlamentet, må den europeiske borgeren ha uttrykt sin vilje på forhånd, før den nest siste virkedagen i den tredje måneden før utlysningen av hvert valg.

Henvisningslenker