El Europaparlamentet er et organ i Den europeiske union valgt ved direkte valg og med lovgivende, tilsynsmessige og budsjettmessige ansvar. Den består av 705 MEP-er og ledes av Roberta Metsola, medlem av European People's Party Group. 

Det er det lovgivende organet og velges direkte av velgerne i EU hvert femte år. Det siste valget ble holdt i mai 2019 og De neste vil være 9. juni 2024. Dette er de største transnasjonale valgene i verden hvis varamedlemmer De er gruppert etter politisk tilhørighet, ikke etter nasjonaliteter.

Etter valget stemmer parlamentet over valget av det nye presidentskapet i EU-kommisjonen - det utøvende organet i Den europeiske union - og godkjenning av hele teamet av kommissærer. Strasbourg er det offisielle setet for Europaparlamentet, men det meste av aktivitetene til parlamentariske komiteer foregår i Brussel.

Stortinget har tjue kommisjoner og tre underutvalg, som hver omhandler et bestemt politisk område. Utvalgene behandler forslag til lovverk og det er i plenum at loven vedtas. De Plenumssesjon Det er øyeblikket da alle varamedlemmer møtes for den endelige avstemningen om lovforslaget.

Funksjoner til Europaparlamentet

Stortinget har tre hovedoppgaver. For det første har det lovgivende makt siden den godkjenner EU-lovgivning, sammen med Rådet for Den europeiske union, basert på forslag fra EU-kommisjonen. Den vedtar også internasjonale avtaler og gjennomgår kommisjonens arbeidsprogram, blant andre funksjoner. 

Opptrer også tilsynsmyndigheter som i den demokratiske kontrollen av alle EU-institusjoner. Blant sine oppgaver velger den kommisjonens president, godkjenner forvaltningen av budsjettet, undersøker innbyggernes begjæringer og utfører undersøkelser. Du kan også diskutere pengepolitikk med Den europeiske sentralbanken. 

Endelig har Stortinget budsjettmyndigheter siden den etablerer EU-budsjettet sammen med rådet og godkjenner den flerårige økonomiske rammen til Den europeiske union.