[vc_row][vc_column][vc_column_text]I et banebrytende grep har den regionale regjeringen i Andalusia annonsert en betydelig investering på tre millioner euro for å starte et pilotprosjekt med fokus på å støtte mennesker som lider av Amyotrofisk lateral sklerose (A-EN). Denne kunngjøringen, gitt under debatten om fellesskapets tilstand i Andalusisk parlament, markerer et skritt fremover i omsorgen og oppmerksomheten til personer med denne progressive nevrologiske sykdommen.

På denne måten er Andalusia den første autonomien i Spania som tildeler en budsjettpost til assistenter til ALS-pasienter, et tiltak som representerer et viktig fremskritt i omsorgen for mennesker med denne sykdommen, som har en svært betydelig innvirkning på deres autonomi og deres kvalitet. av livet. Lignende tiltak studeres i andre autonomier, men Andalusia er den første som har godkjent en spesifikk budsjettpost for dette formålet.

Rollen som assistent for ALS-pasienter

Hovedmålet med tildelingen av økonomiske ressurser er opprettelsen av figuren til assistent for ALS-pasienter. Disse assistentene er dedikert til å gi støtte og hjelp til pasienter og deres familier, og dekke de spesifikke og daglige behovene som oppstår med denne tilstanden. Dette initiativet reflekterer en dyp forståelse av de komplekse kravene som ALS-syke og deres kjære møter.

Politisk oppfordring om ikke å nedlegge veto mot ALS-loven

I tillegg til kunngjøringen av dette initiativet, har presidenten for den andalusiske regjeringen, Juanma Moreno, sendt en politisk appell til Spanias regjering og oppfordret ikke nedlegg veto mot behandlingen av ELA-loven nasjonalt nivå. Den hevder at denne loven vil gi et viktig juridisk rammeverk for støtte til de som er berørt av ALS, og understreker behovet for empati og støtte fra alle administrasjoner.

Avhengighetsbehandling i Andalusia

Presidenten for Junta de Andalucía har også tatt opp ledelsen av enheten i regionen, og fremhevet en betydelig utgift på 2.000 millioner euro. Dette beløpet er 63 % høyere enn den siste sosialistiske administrasjonen, noe som gjenspeiler de økende kostnadene og etterspørselen i et aldrende samfunn. I denne sammenhengen har Moreno uttrykt sin bekymring for ulikheten i statlig finansiering, og sammenlignet situasjonen i Andalusia med den i Baskerland.

Forpliktelse til å forbedre tjenestene

Den nåværende administrasjonen har krevd betydelige forbedringer i avhengighetspleien i Andalusia. Med fokus på at ingen andalusiske borgere venter på å få den ytelsen som tilsvarer dem, er det oppnådd en økning i bostedsplasser og en økning i timeprisen på hjemmehjelpen.

Andalusias forpliktelse til å forbedre livskvaliteten til ALS-rammede og deres familier er et eksempel på hvordan den regionale regjeringen kan spille en avgjørende rolle i å støtte innbyggere med spesielle behov. Denne investeringen og etableringen av figuren til ALS-pasientassistenten gir ikke bare direkte støtte til de berørte, men etablerer også en presedens for andre regioner og nasjoner i behandlingen av nevrodegenerative sykdommer. Med disse tiltakene er Andalusia posisjonert i forkant når det gjelder omsorg og støtte til mennesker med kritiske avhengighetsforhold.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]