Papers 16. PP-A-kongress

Den 16. regionale kongressen til den andalusiske PP, "Andalusia, endring fungerer" fokuserer på andaluserne. Det er grunnen til at vi åpner presentasjonene våre for det sivile samfunn, enheter, fagfolk og generelt for enhver andalusier som ønsker å bringe oss sine forslag.

PRESENTASJON "ANDALUSIA FOR ALLE"

Fra det andalusiske PP jobber vi for et rettferdig, sosialt Andalusia som jobber for like muligheter. Med sømløs støtte til utdanning, helse og sosial handling.

PRESENTASJON "FUTURE ANDALUSIA"

Basert på entreprenørskap, talent og lederskap, under prinsippene om en effektiv, innovativ og rettferdig administrasjon, tiltak og prosjekter som er i stand til å utvikle et velferdssystem i fremtidens Andalusia.

 

PRESENTASJON "GRØNN ANDALUSIA"

Den analyserer utfordringene og mulighetene til en grønn økonomi, bærekraftig arealplanlegging og omfattende miljøvern.

PRESENTASJON "ORGANISATORISK REGULERING"

Det lar vår organisasjon strukturere seg selv til tjeneste for samfunnet og institusjonene som representerer det effektivt, tilpasse seg den nye sosiale virkeligheten, forenkle organer, gjøre den mer smidig, mer åpen og deltakende.