Nyheter om brevstemmegivning

Nyheter om brevstemmegivning

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hvis du planlegger å brevstemme ved neste stortingsvalg 23. juli 2023, tilbyr vi deg en liste over aktuelle nyheter relatert til denne typen...
Stem CERA og stem ERTA i stortingsvalget 2023

Stem CERA og stem ERTA i stortingsvalget 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vil du poststemme ved neste stortingsvalg 23. juli 2023? I denne seksjonen tilbyr vi deg svar på vanlige spørsmål (FAQ) om stemmegivning via post ved neste generalvalg i...
Vanlige spørsmål om brevstemmegivning

Vanlige spørsmål om brevstemmegivning

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vil du poststemme ved neste stortingsvalg 23. juli 2023? I denne seksjonen tilbyr vi deg svar på vanlige spørsmål (FAQ) om stemmegivning via post ved neste generalvalg i...
Årsaker til ikke å være på et valglokale

Årsaker til ikke å være på et valglokale

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Det er en rekke juridiske grunner til at vi kan unngå å være på et valglokale ved neste stortingsvalg hvis vi har blitt valgt ut til å være med. Å være en del av et valglokale er en...
Veiledning for brevstemmegivning ved stortingsvalget 2023

Veiledning for brevstemmegivning ved stortingsvalget 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text]I denne artikkelen tilbyr vi deg en veiledning for hvordan du kan stemme via post ved det kommende stortingsvalget i Spania i 2023. Fremgangsmåte for å følge for å stemme per post: Forespørsel om å stemme per post: a. Hent søknadsskjemaet på...