Amyotrofisk lateral sklerose (ALS), også kjent som Lou Gehrig, Det er en alvorlig, progressiv nevrologisk sykdom som rammer nerveceller (nevroner) i hjernen og ryggmargen.

Introduksjon til amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

La Amyotrofisk lateral sklerose (SHE) representerer en betydelig utfordring innen nevrodegenerative sykdommer. Denne tilstanden angriper sentralnervesystemet, noe som fører til progressiv degenerasjon av motoriske nevroner i hjernebarken, hjernestammen og ryggmargen. Denne patologien manifesteres hovedsakelig av muskelsvakhet som utvikler seg til lammelse, som påvirker ulike kroppsregioner.

Kliniske egenskaper og demografi

ALS er preget av nevrodegenerasjon og muskelatrofi som følge av tap av motoriske nevroner. Symptomene varierer mye, fra muskelsvakhet, problemer med tale og svelging, til åndedrettssvakhet. I tillegg viser en prosentandel av pasientene tegn på frontotemporal demens og kognitiv svikt.

For det meste rammer voksne mellom 50-70 år, SHE Det har en forekomst på 1-2 tilfeller per 100.000 4.000 innbyggere per år. I Spania anslås det at det er rundt 5 pasienter, med flertallet av tilfellene sporadisk, selv om 10-XNUMX % er familiære.

Forventet levealder og prevalens

Forventet levealder for pasienter med SHE Det er i gjennomsnitt 3 til 5 år. Denne sykdommen har en prevalens på 3,5 tilfeller per 100.000 XNUMX innbyggere.

Tilnærming og mål for behandlingen

Foreløpig er det ingen kur mot SHE, som setter fokus på å gi omsorg som forbedrer livskvaliteten. Helsemålene fokuserer på:

  • Reduksjon av diagnostisk forsinkelse: Å diagnostisere ALS tidlig er avgjørende for å gi passende omsorg og redusere lidelsen forbundet med usikkerhet.
  • Behandling av tverrfaglige team: Det er viktig at ALS-pasienter får omsorg fra spesialiserte team i samarbeid med helsevesenet nær pasientens hjem, koordinert av Case Management.
  • Forbedring av sosialhjelp: Gitt den raske utviklingen av sykdommen, er det viktig å gi tilstrekkelig og rettidig støtte, spesielt med tanke på at mange pasienter er i arbeidsfør alder.

Kollektivt engasjement

Ledelsen av SHE Det krever en felles innsats fra helsepersonell, administratorer, ledere og samfunnet for øvrig. Felles mål er å sikre nødvendige ressurser og en effektiv organisering for pleie og behandling av pasienter med SHE.

La SHE Det er en ødeleggende sykdom med betydelig innvirkning på pasienter og deres familier. Gjennom en helhetlig og koordinert tilnærming, fokusert på tidlig diagnose, tverrfaglig behandling og hensiktsmessig sosial støtte, kan vi betydelig forbedre livskvaliteten til de som er rammet av denne sykdommen.