Minimum interprofessional lønn (SMI) i Spania er minimumsbeløpet som en arbeidstaker må motta for sitt daglige, månedlige eller årlige arbeid. Denne lønnen fastsettes av myndighetene og vurderes med jevne mellomrom, og tar hensyn til faktorer som levekostnader, den generelle økonomiske situasjonen og konsumprisindeksen.

SMI garanterer at arbeidere får rettferdig og tilstrekkelig godtgjørelse for å dekke deres og familiens grunnleggende behov. Videre spiller det en viktig rolle for å redusere ulikhet og arbeidsfattigdom. Verdien varierer fra år til år, og det kan noen ganger være ytterligere oppdateringer innen samme år som svar på spesielle økonomiske forhold.