La Legea 39/2006 este Legea Dependenţei în Andaluzia recunoaște drepturile la servicii și beneficii economice ale persoanelor aflate în situație de dependență.

14 decembrie 2006 a marcat o piatră de hotar în angajamentul social și legislativ pentru promovarea autonomiei personale și îngrijirea persoanelor în situație de dependență. Legea 39/2006 nu numai că a reglementat condițiile de bază în acest scop, dar a înființat și Sistemul pentru Autonomie și Îngrijirea Dependenței (SAAD), un efort de colaborare între diferite Administrații Publice.

Obiectivele și principiile Legii Dependenței în Andaluzia

La Consiliul andaluz cu Legea 39/2006 Obiectivul său principal este recunoașterea unui drept subiectiv al cetățeniei: dreptul de a promova autonomia personală și îngrijirea persoanelor aflate în situație de dependență. Această recunoaștere se concretizează prin SAAD, care urmărește să garanteze și să faciliteze acest drept fundamental tuturor cetățenilor.

Principiile fundamentale care inspiră această Lege sunt câteva și semnificative:

 • Caracter public: Beneficiile oferite de Sistem sunt publice, asigurându-le accesibilitatea și calitatea.
 • Universalitate și nediscriminare: Accesul egal este garantat tuturor persoanelor aflate în situație de dependență, fără discriminare de niciun fel.
 • Îngrijire cuprinzătoare și integrată: Îngrijirea oferită este completă și coordonată, răspunzând nevoilor tuturor oamenilor.
 • Evaluarea echitabilă a nevoilor: Se concentrează pe o evaluare echitabilă pentru a garanta egalitatea reală în îngrijire.
 • Participare activă: Implica persoanele aflate in situatie de dependenta si familiile sau reprezentantii acestora in procesul de ingrijire.
 • Permanența în mediul de viață: Prioritizează permanența oamenilor în mediile lor obișnuite.
 • Cooperare interadministrativă: Promovează colaborarea între diferitele niveluri ale administrației publice.

Autonomie personală și ABVD

Autonomia personală este definită ca abilitatea de a lua decizii și de a-și controla viața conform normelor și preferințelor individuale. Aceasta include efectuarea Activităților de bază ale vieții zilnice (BADL), cum ar fi îngrijirea personală, sarcinile esențiale ale gospodăriei și abilitățile de bază de mobilitate și orientare.

În plus, legea abordează și îngrijirea neprofesională, recunoscând importanța îngrijirii acordate de membrii familiei sau de persoanele apropiate persoanei dependente, nelegate de serviciile profesionale.

Diferențierea între dependență și dizabilitate

Este esențial să se facă distincția între dependență și dizabilitate. Dependența se referă la nevoia de asistență în activitățile zilnice, dincolo de orice dizabilitate pe care o poate avea persoana.

Dependență la toate grupele de vârstă

Dependența nu este o condiție exclusivă persoanelor în vârstă; Afectează indivizi de toate vârstele. Legea acordă o atenție deosebită copiilor sub trei ani, cu prevederi specifice pentru a le asigura îngrijirea corespunzătoare.

Atenție specială copiilor sub 3 ani

Pentru copiii sub trei ani aflați în situație de dependență, Legea 39/2006 prevede ajutoare specifice precum asistență la domiciliu și prestații financiare pentru îngrijirea în mediul familial. În plus, pentru această grupă de vârstă a fost stabilit un barem de evaluare specific, reglementat prin Decretul Regal 174/2011.

Prin urmare, Legea 39/2006 reprezintă un progres semnificativ în angajamentul față de demnitate, respect și calitate a vieții pentru toate persoanele, în special pentru cele aflate în situație de dependență, indiferent de vârsta lor.

Sistemul de îngrijire a autonomiei și dependenței (SAAD) din Andaluzia

El Sistem pentru Autonomie și Îngrijirea Dependenței (SAAD) este o rețea de uz public din Andaluzia care coordonează o varietate de centre, servicii, beneficii economice și ajutoare. Obiectivul său principal este de a promova autonomia personală și de a oferi îngrijire persoanelor aflate în situație de dependență.

componente SAAD

SAAD din Andaluzia constă din mai multe tipuri de centre și servicii, atât publice, cât și private:

 • Centre și servicii publice deținute de Junta de Andalucía și de entitățile sale dependente.
 • Centre și servicii publice ale Entităților Locale din Andaluzia.
 • Centre private concertate si servicii din sectorul al treilea, conform Legii 38/2006.
 • Centre private și servicii amenajate pentru profit.

Toate centrele și serviciile private care colaborează cu SAAD trebuie să fie acreditate în conformitate cu reglementările andaluze.

Funcțiile și beneficiile SAAD

SAAD garantează condiții de bază și conținut comun al dreptului de a promova autonomia personală și îngrijirea persoanelor în situație de dependență. Facilitează colaborarea și participarea Administrațiilor Publice și optimizează resursele disponibile, îmbunătățind astfel condițiile de viață ale cetățenilor.

Finanțarea SAAD

Finanțarea SAAD implică mai multe surse:

 • Administratia Generala a Statului: Finanțează nivelul minim de protecție pentru beneficiari. Suma este stabilită anual în Legea bugetului general de stat.
 • Comunitățile autonome: Ei contribuie anual cu o sumă egală sau mai mare decât cea a Statului. Ei pot stabili un nivel suplimentar de protecție cu bugetele lor.
 • Participarea beneficiarului: Beneficiarii contribuie la finantare in functie de capacitatea lor economica si de costul serviciului.

În plus, finanțarea SAAD este structurată la mai multe niveluri:

 • Nivel minim de protecție: Stabilit de stat, se garantează o sumă economică pentru fiecare beneficiar.
 • Nivelul de finanțare convenit: Depinde de acordurile dintre Stat și Comunitățile Autonome, deși această posibilitate este în prezent suspendată.
 • Nivel suplimentar de protecție: Înființat de comunitățile autonome cu bugetele disponibile.

Beneficiarii SAAD contribuie financiar în funcție de tipul și costul serviciului și de capacitatea lor economică, determinată de veniturile și activele lor. Acest lucru asigură că nicio persoană nu este exclusă din sistem din cauza lipsei de resurse financiare.

În consecință, SAAD din Andaluzia reprezintă un efort coordonat și cu mai multe fațete pentru a garanta dreptul la autonomie și îngrijire adecvată pentru persoanele aflate în situație de dependență. Cu structura sa incluzivă și finanțarea diversificată, SAAD se poziționează ca un sistem cuprinzător și accesibil pentru îmbunătățirea calității vieții acestui sector al populației.

Dreptul la prestații de dependență: cerințe și diplome în cadrul SAAD

Sistemul pentru Autonomie și Îngrijirea Dependenței (SAAD) stabilește un cadru de drepturi pentru persoanele aflate în situație de dependență, atât cetățeni spanioli, cât și străini, atâta timp cât îndeplinesc anumite cerințe. Acest sistem este esențial pentru a garanta accesul la ajutorul necesar pentru o viață demnă și autonomă.

Deținătorii de drepturi

Titularii de drepturi în SAAD includ persoane de naționalitate spaniolă și persoane străine în situație de dependență care îndeplinesc cerințele stabilite. Sistemul este extins pentru a se asigura că un spectru larg al populației poate beneficia de beneficii.

Cerințe de bază pentru beneficiari

Pentru a fi beneficiar al SAAD, trebuie îndeplinite anumite cerințe:

 • Să fie în situație de dependență în oricare dintre gradele stabilite.
 • Reședința în Spania: este necesar să locuiți pe teritoriul spaniol timp de cinci ani, dintre care doi trebuie să fie imediat înainte de cerere. Pentru copiii cu vârsta sub cinci ani, perioada de rezidență este necesară pentru cel care exercită custodia.

Emigranții returnați trebuie să facă dovada perioadei de ședere de cinci ani în altă țară. În plus, străinii care îndeplinesc cerințele și nu au naționalitate spaniolă au drepturi protejate de Legea organică 4/2000. Această lege stabilește că străinii cu reședința legală în Spania vor avea dreptul la servicii și prestații sociale în aceleași condiții ca și persoanele de naționalitate spaniolă.

Grade de dependență conform Legii

Legea Dependenței din Andaluzia prevede trei grade diferite:

 • Gradul I (dependență moderată): Nevoie de ajutor cel puțin o dată pe zi pentru activitățile de bază ale vieții zilnice sau sprijin intermitent pentru autonomia personală.
 • Gradul II (dependență severă): Nevoie de ajutor de două sau trei ori pe zi pentru activități de bază, fără a necesita sprijin permanent din partea unui îngrijitor.
 • Gradul III (dependență mare): Nevoie de ajutor de mai multe ori pe zi si sprijin continuu si indispensabil datorita pierderii totale a autonomiei fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale.

El SAAD reprezintă un efort semnificativ de a răspunde nevoilor persoanelor aflate în situație de dependență în Spania. Prin stabilirea unor criterii clare și echitabile de acces la prestații, sistemul asigură că toți indivizii, indiferent de originea sau gradul lor de dependență, primesc sprijinul necesar pentru a duce o viață cu demnitate și autonomie.