"Den som misshandlar en kvinna misshandlar hela samhället." Detta uppgav talespersonen för PP i Andalusien, Maribel Torregrosa, under hennes deltagande i demonstrationen som hölls i Almería i lördags med anledning av den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor.

Efter att ha kommit ihåg de 17 kvinnor som har mördats i år och de 13 minderåriga som blivit föräldralösa till följd av dessa sexistiska mord, har Torregrosa förespråkat att man ska arbeta varje dag på året "alla tillsammans, män och kvinnor, och alla förvaltningar förenade att sätta stopp för detta gissel av sexistiskt våld.” "Bakom varje offer finns ett kort liv. Det finns en förstörd familj, det finns medarbetare, vänner”, påpekar han och avslutar med att uppmana ”till hela samhället, män och kvinnor, att engagera sig och arbeta tillsammans för att få slut på våld mot kvinnor.