La Artificiell intelligens (AI) är en datorgren som fokuserar på att skapa system som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Dessa uppgifter inkluderar, men är inte begränsade till, mönsterigenkänning, beslutsfattande, språköversättning och komplex problemlösning.

AI bygger på algoritmer och matematiska modeller som gör att maskiner kan lära sig av data. Maskininlärning (maskininlärning, på engelska) är ett underfält inom IA som fokuserar på utvecklingen av algoritmer som gör att datorer kan förbättra sin prestanda för specifika uppgifter när de skaffar mer data.

Tekniker och förhållningssätt inom artificiell intelligens

Det finns olika tillvägagångssätt och tekniker inom AI, såsom:

  • Neurala nätverk: De är inspirerade av den mänskliga hjärnans struktur och används bland annat för bildigenkänning, automatisk översättning.
  • Djup lärning: Det är en underkategori av maskininlärning baserad på neurala nätverk med många lager (eller "djupa"). Det är särskilt användbart för uppgifter som röst- eller bildigenkänning.
  • Fuzzy Logic: Används för system som kräver logik utöver enkelt sant eller falskt.
  • Expert system: Dessa är program som efterliknar beslutsprocessen för en mänsklig expert inom ett visst område.
    Genetiska algoritmer: De är inspirerade av naturlig evolution och används i optimering och sökning.

Dessutom kan artificiell intelligens kategoriseras, beroende på dess kapacitet, i:

  • Smal eller svag AI: Specialiserad på en enda uppgift. De flesta aktuella AI-applikationer faller inom denna kategori, såsom virtuella assistenter, rekommendationssystem, bland annat.
  • Allmän AI: Har förmågan att utföra vilken intellektuell uppgift som helst som en människa kan göra. För närvarande är det ett teoretiskt mål och har inte uppnåtts i praktiken.
  • super intelligent AI: Det skulle vara en form av intelligens som vida överstiger mänskliga förmågor. Det är ett mer spekulativt koncept och dess möjliga implikationer är föremål för debatt.

Artificiell intelligens har tillämpningar inom många områden, från medicin till ekonomi, transport, underhållning och mer. Men det väcker också etiska utmaningar och frågor om dess inverkan på sysselsättning, integritet och säkerhet.