• Samverkan mellan socialister och Ciudadanos förhindrar debatten om en fråga om allmän hälsopolitik
• "De senaste demonstrationerna mot vårt offentliga hälsosystem bryter mot deras planer och skapar rädsla för att frågan kommer att diskuteras i parlamentet"

Talesmannen för den populära gruppen i Andalusiens parlament, Carmen Crespo, fördömde idag i talesnämndens "veto" från PSOE och Citizens in the Chamber Table så att ifrågasättandet av PP om allmän politik kan diskuteras i nästa plenarsession i hälsofrågor.
Den populära talespersonen har alltså i talesnämnden förklarat skälen till att hennes grupp har röstat emot agendan för nästa parlamentariska plenarsession, som hon beskrev som "ovanlig och olycklig". "Det fanns en överenskommelse om att en interpellation från PP skulle komma in i plenarsessionen och det motsvarade oss också efter kvot. Men PSOE och CS har återigen kommit överens om att lägga veto mot oss.
Crespo var övertygad om att "vetot har inträffat så snart de har sett att frågan om interpellationen var hälsa. Susana Díaz är fast besluten att få oss att tro att hon är juvelen i kronan och dessa debatter kommer inte in i hennes berättelse.
Talesmannen för Popular Group lyfte fram sammanträffandet med de senaste demonstrationerna mot folkhälsan i Andalusien, som "har varit slående och massiva". "Det är tydligt att de bryter mot sina planer och skapar rädsla för att frågan kommer att diskuteras i parlamentet."