• "Den enda utvägen för Durán är att ge omedelbara förklaringar och om inte presentera sin avgång"

Talesmannen för den populära parlamentariska gruppen, Carmen Crespo, har idag bett parlamentets president Juan Pablo Durán att ge omedelbara förklaringar till att han anlitat ett företag där hans brorson arbetar för att genomföra kampanjen för att fira den 4 december att han har lanserat den andalusiska Parlament.

Crespo har försäkrat att "den enda utvägen som Durán har är att ge omedelbara förklaringar och om inte att presentera sin avgång", samtidigt som han har uppmanat resten av de politiska partierna att positionera sig eftersom, som han har sagt, "Ingen kan sluta med den här frågan."

I denna mening betonade han att ämnet för detta kontrakt inte har setts i parlamentets presidium, varför det har påverkat det faktum att presidiets ledamöter inte har någon kunskap om detta ämne.

I en annan ordning har han hänvisat till debatten om budgetarna som äger rum i det andalusiska parlamentet och har betonat att PSOE:s parlamentariska roll i går som avvisade, bland andra ändringsförslag, den som lades fram av PP för att minska antal högre tjänstemän.

Vid det här laget har han kritiserat att PSOE, med stöd av Cs, en bloc har förkastat de ändringar som lagts fram av resten av partierna och vars bidrag skulle innebära en förbättring av en budget som är av vital betydelse för alla andalusier.

Slutligen påminde han om att PSOE och Cs har lagt fram 23 och 17 ändringar i budgeten jämfört med de mer än tusen ändringar som resten av partierna har lagt fram, 640 av dem från Popular Group,