• Initiativet, som försvaras av den andalusiske vicepresidenten Erik Domínguez i parlamentet, går vidare med positiva röster från alla grupper utom Vox
• "Det är en historisk milstolpe som svarar på ett krav från sektorn själv och kommer att hjälpa till att bekämpa arbetslöshet"
Det andalusiska folkpartiet har genomfört ett icke-rättsligt förslag (PNL) för att inkludera Andalusian Council of Social Graduates i Andalusian Council of Labour Relations (GARL), ett "påstående från gruppen själv under många år" som parlamentarikern har försvarat populär Erik Domínguez i kommissionen för sysselsättning, utbildning och egenföretagande i det andalusiska parlamentet.
"Det är en historisk milstolpe eftersom det inte förstods att CARL, det kollegiala referensorganet i arbetsrelationer, inte inkluderade den viktigaste och mest representativa gruppen inom denna sektor, såsom sociala akademiker."
Av denna anledning har Domínguez firat att Ciudadanos, PSOE och Adelante Andalucía har röstat för initiativet från Popular Group samtidigt som de ångrar rösten mot Vox.
"Med detta initiativ görs social rättvisa med dem som har ett mycket viktigt jobb när det gäller sysselsättning, social trygghet, medling och skiljedom, bland andra funktioner", så deras inkludering i CARL "kommer att resultera i medborgarna som helhet och kommer att hjälpa till att bekämpa arbetslösheten i Andalusien”.
Så här har den populära parlamentarikern överfört det till representanterna för Andalusian Council of Labour Relations som togs emot i parlamentet under debatten om denna NLP, som "har varit mycket tacksamma."