• Andalusien är det enda autonoma samfundet som inte har betalat denna grupp det kompletterande socialbidrag som godkändes i lag 2002.

Talesmannen för PP i Andalusiens parlament, Carmen Crespo, och talespersonen för hälsa, Catalina García, registrerade idag ett icke-rättsligt förslag som uppmanar den andalusiska regeringen att reglera skulden med blödarsjuka patienter under 16 år. Andalusien är det enda autonoma samfundet som inte har betalat denna grupp det kompletterande sociala stödet som ingår i lag 14/2002 som godkändes av deputeradekongressen.

PPA-initiativet kräver att den andalusiska regeringen gör det möjligt för en post i 2018 års budget att betala 12.000 XNUMX euro till var och en av mottagarna som är berättigade till detta stöd och "avsluta situationen med ojämlikhet" med avseende på patienter från andra samhällen.

Den erinrar också om att den andalusiska regeringen åtog sig att genomföra denna biståndslinje som komplement till den som finns på statlig nivå och att den undertecknade ett avtal om detta med Spaniens regering.

Dessutom kräver PPA:s icke-rättsliga förslag andra sociosanitära förbättringar för att garantera en omfattande vård för dessa patienter, och att den tillhandahålls under lika villkor på alla andalusiska offentliga sjukhus.