Paper 16:e PP-A-kongressen

Den 16:e regionala kongressen för den andalusiska PP, "Andalusien, förändring fungerar" fokuserar på andalusierna. Det är därför vi öppnar våra presentationer för det civila samhället, enheter, yrkesverksamma och i allmänhet för alla andalusier som vill ge oss sina förslag.

PRESENTATION "ANDALUSIEN FÖR ALLA"

Från det andalusiska PP arbetar vi för ett rättvist, socialt Andalusien som arbetar för lika möjligheter. Med sömlöst stöd för utbildning, hälsa och sociala åtgärder.

PRESENTATION "FRAMTIDEN ANDALUSIEN"

Baserat på entreprenörskap, talang och ledarskap, under principerna om en effektiv, innovativ och rättvis administration, åtgärder och projekt som är kapabla att utveckla ett välfärdssystem i Framtidens Andalusien.

 

PRESENTATION "GRÖN ANDALUSIEN"

Den analyserar utmaningarna och möjligheterna med en grön ekonomi, hållbar markanvändningsplanering och omfattande miljöskydd.

PRESENTATION "ORGANISATIONSFÖRESKRIFTER"

Det gör det möjligt för vår organisation att strukturera sig själv i samhällets och de institutioners tjänst som representerar det effektivt, anpassa sig till den nya sociala verkligheten, förenkla organ, göra den mer smidig, mer öppen och deltagande.