• Den andalusiske presidenten försäkrar att i valet 26 miljoner "kommer vi att återhämta oss eftersom vi har de bästa cheferna, våra rådsmedlemmar och borgmästare"
• "Vi är ett förnuftigt, moderat och inkluderande parti där alla passar, den arbetande medelklassens parti definierat och med erfarenhet av ledning"

Presidenten för det andalusiska folkpartiet och Junta de Andalucía, Juanma Moreno, har uppmuntrat sina kollegor att gå med "optimism" till nästa valutnämning eftersom "vi är kommunalismens parti, som har vuxit nerifrån och upp" och där "vi har haft de bästa cheferna som borgmästare".

Ledaren för de populära andalusierna har försäkrat PPA:s autonoma verkställande kommitté att dessa kommunala val "är våra val" där "vi kommer att återhämta oss eftersom vi har de bästa cheferna, våra rådsmedlemmar och borgmästare."

"Vi går ut för att stämma in på det där samhället som väntar på att vi ska berätta att vi är ett förnuftigt, moderat och inkluderande parti där alla får plats, partiet för den definierade arbetande medelklassen och med erfarenhet av ledning."

Moreno har antytt att "det är en andra chans och vi måste motsätta oss vänsterns dåliga politik med en politik som är effektiv och skapar jobb och möjligheter" och av denna anledning "måste vi gå ut och vinna" eftersom "den här kampen är inte skriven, den här sidan är att skriva och vi måste skriva den mellan var och en av oss med övertygelsen om att PP-projektet är ett övertygande projekt”.