• "Sex månader är en kort tid men de har gått långt, stabilitet har uppnåtts utan absolut majoritet eller påtvingar"
• "Allt har varit möjligt tack vare den här regeringens förmåga att nå överenskommelser och dialog", säger Martín

Den biträdande generalsekreteraren för Andalusian Popular Party, Toni Martín, gav i morse en mycket positiv bedömning av Juanma Morenos regerings sex månader i spetsen för Junta de Andalucía, eftersom de positiva resultaten är mer än uppenbara. ”Sex månader är en kort tid men de har gått långt. Stor stabilitet har uppnåtts och det har inte funnits något behov av absolut majoritet eller ålägganden”, påminde Martín.
Han påminde om att allt som har uppnåtts har varit möjligt "tack vare denna regerings förmåga att nå överenskommelser och dialog." ”Konsensus har skapats baserat på mycket dialog. Det är exemplet med budgetarna, som för första gången har ändringsförslag från alla politiska grupper”, preciserade han.
Bland de stora framgångarna av förändringsregeringen beskrev vicepresidenten minskningen av arbetslösheten, tillväxten i ekonomin, minskningen av väntelistorna för hälsovård eller ökningen av exporten.
"Andalusierna uppfattar det och opinionsundersökningarna säger det, de litar på Juanma Moreno och förändringens regering. Vi kommer att fortsätta på den här vägen av förtroende under lång tid eftersom det bästa är att komma”, avslutade Martín.