• Juanma Moreno påminner om att den katalanska regeringen har avvisat alla möjligheter till dialog

• Med tanke på den "messianska attityden" hos generalitatets härskare har regeringen skyldighet att återställa den konstitutionella ordningen

Presidenten för den andalusiska PP, Juanma Moreno, framhöll idag i Jerez de la Frontera (Cádiz) stödet från denna politiska formation för alla initiativ som regeringen har lanserat inför självständighetsutmaningen från Generalitat of Catalonia, som kommer att tjäna "att stoppa denna galenskap".

Moreno bekräftade att genomförandet av artikel 155 i konstitutionen var "obligatoriskt" med tanke på den uppkomna situationen och erinrade om att den katalanska regeringen har förkastat alla möjligheter till dialog under de senaste veckorna och har åsidosatt den rättsliga ram som alla vi har försett oss med.

"Med tanke på detta fortsatta, envisa och upprepade förakt - bekräftade Juanma Moreno - från generalitatets härskares sida, med tanke på denna messianska attityd som leder det katalanska samhället till lidande och splittring, har regeringen en skyldighet att återställa konstitutionell ordning och institutionell normalitet.