• Värderar "ansvarsutövningen" som genomförs för att sänka skatterna och skapa stabila och kvalitativa sysselsättningar
• Framhåller att Förändringsregeringen minskar skuldsättningen med mer än 300 miljoner och den finansiella räntan med 81 miljoner jämfört med föregående år
Talesmannen för Treasury, Industry and Energy för den populära gruppen i parlamentet, Pablo Venzal, har försvarat i plenum om styrelsens budgetar för 2019 att "vi har kunnat sänka skatterna, minska skuldsättningen och spendera mer på väsentliga tjänster än PSOE” när han var ansvarig för den andalusiska regeringen.

Venzal har alltså avslöjat "ansvarsutövningen" som utförs av den "lugna och fridfulla förändring" som Andalusien upplever med Juanma Morenos regering.

"Vi har kunnat sänka arvs- och gåvoskatten, att sänka den personliga inkomstskatten som drabbar 3,7 miljoner andalusier, att sänka överföringsskatten, att få skulden att placeras till billigare ränta och att en interdepartementell plan görs i olika departement för engagemanget för industrialisering, vilken stabil och kvalitativ sysselsättning”.

Den populära parlamentarikern har också försvarat "besparingarna i skulder och finansiella intressen" som gjorts av Förändringsregeringen, som har kunnat minska skulden med mer än 300 miljoner jämfört med de "4.976 2018 miljoner som PSOE-regeringen begärde 81" och att Likaså har den sänkt den tidigare socialistiska regeringens ekonomiska intressen med XNUMX miljoner.