Det andalusiska parlamentet klädde ut sig för att vara värd för XXIII Dag för utbildning i värderingar, ett evenemang som kombinerade sport, musik och volontärarbete i ett unikt firande av kultur och solidaritet. I år berikades dagen med närvaron av anmärkningsvärda figurer som Manuel Díaz 'El Cordobés', som delade en förtjusande stund med två nunnor från Madagaskar, en av dem äldre, och visade på universaliteten av vänlighet och hängivenhet.

I fotosamtalets festliga atmosfär lyste personligheter som Irene Villa, Pedro García Aguado, Roberto Leal, Sandra García-Sanjuán, María del Monte och Manuel Díaz 'El Cordobés' tillsammans med Virginia Troconis med sin närvaro. Deras engagemang för dagens värderingar återspeglades i varje leende och posering, vilket symboliserade föreningen av olika sfärer i samhället kring ett gemensamt mål: främjandet av värderingar genom olika kulturella uttryck.

Evenemanget var en smältdegel av känslor och visdom, där framstående gäster som David Otero, Emi Huelva och Borja Iglesias uppmärksammade talen och presentationerna. Ett av de mest känslosamma ögonblicken var utdelningen av Silverduvan-priset till María del Monte, som utnyttjade tillfället för att bjuda på ett gripande tal om kärlekens kraft och vikten av medkänsla i vardagen.

María del Monte kritiserade ytligheten hos vissa moderna begrepp som "empowerment", och hävdade att sann jämlikhet och empati inte behöver etiketter eller modeflugor. Hans tal, genomsyrat av uppriktighet och erfarenhet, lyfte fram behovet av att prioritera känslor och medkänsla framför konkurrenskraft och ren kunskap.

Manuel Díaz 'El Cordobés' och Virginia Troconis hade också sitt ögonblick av ära, inte bara för sin karisma och humor, utan också för sitt synliga engagemang för dagens värderingar. Tjurfäktaren delade reflektioner om sin familj, sin fru och vikten av värderingar och respekt i barnuppfostran. Virginia å sin sida uttryckte sin tacksamhet och ödmjukhet när hon fick priset, och betonade vikten av solidaritet och ömsesidigt stöd.

Evenemanget var inte bara en uppvisning av kändisar och inspirerande tal utan också en plattform för att understryka vikten av mänskliga värderingar i alla aspekter av livet. Från respekt och kärlek till solidaritet och empati, den XXIII dagen för utbildning i värderingar i det andalusiska parlamentet lämnade ett tydligt budskap: i en allt mer komplex och utmanande värld måste mänskliga värden vara fyrtornet som styr våra handlingar och beslut.

Avslutningen av president Jesús Aguirres session

parlamentets ordförande, jesus aguirre, var huvudpersonen i avslutningen av sessionen med några spontana ord som väckte applåder från de som deltog i denna unika session och som samlades in den här videon.